Sarah Bäckman

Sarah Backman – Biceps Curls

Sarah Bäckman’s Trip To Tokyo

Sarah Bäckman Squats

Sarah Bäckman Workout

Sarah Backman – Mixed Armwrestling